Familieopstellingen

De basis van wie je bent of hoe jij jezelf ziet, wordt voor een deel bepaald door je wortels, ofwel waar je vandaan komt. Dat is je familie, en alle generaties voor je,  maar ook je vaderland of bepaalde tradities. Alles wat je daar uit mee neemt leef je verder in andere relaties, zoals met je collega’s of leidinggevende of met je vrienden.

Een familieopstelling kan inzicht geven in onbewuste patronen en verborgen verbanden. Het is een methodiek die ons laat zien wat de onbewuste oorzaak achter ons gedrag is. Soms bots je in je leven keer op keer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt. En dat je verhindert voluit te leven.

De ervaring leert dat hardnekkige gedragspatronen of onverklaarbare gevoelens van schuld, schaamte, verdriet e.d. afkomstig kunnen zijn uit het familiesysteem. Deze worden doorgegeven door generaties boven jou.

Klachten die zoals moeheid, depressie, herhalende werk of relatieproblemen, kunnen ook hun oorsprong hebben in het verleden. Door het familiesysteem onder de loep te nemen kun je verborgen dynamieken blootleggen. Het openen van deze dynamiek zorgt voor inzicht en beweging in de energie rondom dit probleem. Er wordt op een ander niveau gewerkt dan het mentale, namelijk op zielsniveau. Een opstelling zorgt voor een diep doorleeft gevoel, inzicht en heling, waardoor de energie weer gaat stromen.

Het mooie van een opstelling is, dat informatie die opgeslagen ligt in onze ziel, het onbewuste, bewust kan worden. Door in een opstelling iedereen zijn eigen plek te laten innemen, te aanvaarden wat van jou is of terug te geven wat niet van jou is ontstaat er opnieuw evenwicht in het systeem.

Het werken met een familieopstelling kan een onderdeel zijn van een totaalproces en gaat goed samen met therapie, supervisie en coaching.